استان: کهگيلويه وبويراحمد

کانون: شهداي ساران

مشخصات کلاس:

عکاسی ( 7 تا 14 سال - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تعداد جلسات: ۱۰

درخواست عضویت در کلاس

استان: يزد

کانون: آيت الله محقق داماد

مشخصات کلاس:

مفاهیم ( 7 تا 14 سال - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۷/۰۲

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۰۹/۰۲

تعداد جلسات: ۲۴

درخواست عضویت در کلاس

استان: هرمزگان

کانون: آل طه(ع)

مشخصات کلاس:

نقاشی ( 7 تا 14 سال - عمومی )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۰۷/۰۷

تعداد جلسات: ۳

ثبت نام کلاس به اتمام رسیده است

استان: يزد

کانون: شهدای گمنام

مشخصات کلاس:

مهارت های زندگی ( 7 تا 14 سال - مرد )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۱۲/۲۵

تعداد جلسات: ۳۰

ثبت نام کلاس به اتمام رسیده است

استان: قم

کانون: حضرت رسول (ص)

مشخصات کلاس:

اردو ( عمومی - زن )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

تعداد جلسات: ۱

مبلغ شهریه: ۲۵,۰۰۰ تومان

اتمام کلاس

استان: قم

کانون: حضرت رسول (ص)

مشخصات کلاس:

اردو ( 7 تا 14 سال - زن )

تاریخ شروع کلاس: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱

تاریخ پایان کلاس: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

تعداد جلسات: ۱

ثبت نام کلاس به اتمام رسیده است