....

کانون انصارالزینب (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 102827

امتياز فهما (1400) : 18560

رتبه سال (1399) : برتر

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهای دوستدار کتاب (عمومي)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای آغوزبن کندسر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودسر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 101416

امتياز فهما (1400) : 14748

خدمات کانون

 • کوه‌پیمایی (بالاي ۴۰ سال)
 • سبک زندگی (عمومي)
 • والیبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون رقیه خاتون (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 100602

امتياز فهما (1400) : 18920

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • بسکتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • داستان‌نویسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 97185

امتياز فهما (1400) : 2100

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (عمومي)
مشاهده 71 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای جوبن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 95459

امتياز فهما (1400) : 18930

خدمات کانون

 • شعر و ادبیات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پیمایی (عمومي)
 • نهج البلاغه (عمومي)
مشاهده 67 خدمت دیگر...

....

کانون ولیعصر(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 89373

امتياز فهما (1400) : 10375

خدمات کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پیمایی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...