....

کانون شهدای آغوزبن کندسر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودسر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 96916

امتياز فهما (1400) : 14748

خدمات کانون

 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای جوبن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 95459

امتياز فهما (1400) : 18930

خدمات کانون

 • کارآفرینی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 67 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالزینب (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 92827

امتياز فهما (1400) : 18560

رتبه سال (1399) : برتر

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • تفسیر (عمومي)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 91508

امتياز فهما (1400) : 2100

خدمات کانون

 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (عمومي)
مشاهده 71 خدمت دیگر...

....

کانون رقیه خاتون (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 90602

امتياز فهما (1400) : 18920

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • تجسمی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون شهید محسن حججی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: المهدي (عج) (آذربايجانيان)

امتياز فهما (1401) : 84978

امتياز فهما (1400) : 13045